assist2net
22 09 04 00
 
22 09 04 00
 

Sagar Mohan Sonawane

 

Seniorutvikler og leder

Sagar har 18 års erfaring som utvikler og har jobbet med oss siden 2005. Han er leder for alle våre utviklere i India. Han har vært med på å utvikle over 3000 websider.

  • Master In Computer Management
  • Certification: Diploma in Asp.net Seed
  • Oracle, Sybase, Ms Access 97, SQL Server, Mysql
  • ASP, Visual Studio 2003, 2005,2008,2010,2013,2015, ASP.Net , XML, Ajax, JavaScript, VB Script , Flash 5.0 , Flash MX , Dreamweaver MX, Adobe Photoshop , PaintShoppro , Fireworks, Web services, Share Point
 
 
Kom i kontakt

firmapost@a2n.no
22 09 04 00
Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo

Postboks 714, 0106 Oslo