test image alt

Anders Krokfoss

Jobbe med oss?

Send henvendelse

Markedsføringsfaget er mer komplekst enn noen gang – i tillegg er det på mange måter usikre tider og endringer både teknologisk og samfunnsmessig skjer svært raskt og kontinuerlig. Mange selskaper holder igjen på ansettelser eller er usikre på hvilken type erfaring og kompetanse man trenger. Vi erfarer at mange virksomheter har behov for fleksibel strategisk- og spisskompetanse på en rekke ulike områder som skal til for å drive økt salg, kundetilfredshet og merkevareverdi.

Mange bedrifter forsøker desperat å pakke inn så mange ferdigheter de kan i én eller et fåtall stillinger. De jakter etter den moderne generalisten som kan fungere på tvers av alle markedsføringsdisipliner. Realiteten er imidlertid at markedsføringsfaget er blitt så omfattende og spesialisert at en enkelt person ikke kan oppfylle alle kravene som selskapet vil trenge over tid. Med vår skalerbare modell og tilgjengelige ekspertise på tvers av mange disipliner og stillingsnivåer – gjør oss som markedsføringsbyrå til en svært lønnsom og nyttig partner.

Vi jobber med mindre startups, B2B, industri, nisjeselskaper og store konsumentmerkevarer – og tilpasser tjenestene våre løpende etter hva kundene har behov for. Kundene våre har tilgang til et komplett sett med funksjoner som strategi, merkevarebygging, kreativitet, design, webutvikling og digital markedsføring for å hjelpe våre kunder med å nå deres mål.

Denne virtuelle modellen er spesielt egnet i det moderne markedsføringslandskapet hvor våre kunder får tilgang til en stor pool av erfarne markedsførere på tvers av mange markedsføringsdisipliner. Gjennom denne modellen får våre kunder tilgang til kompetanse og erfaring som rett og slett er langt utenfor rekkevidde for de fleste bedrifter både rimelig og tilgjengelig.

Våre kunder får tilgang til et komplett markedsføringsteam med spesialister – merkevareeksperter, kreatører, designere, markedsførere, spesialister på digital markedsføring, tekstforfattere, utviklere m.m. – og med et mangfoldig sett av kunnskap, markedsføringsinnsikt og bransjeerfaringer på et høyt internasjonalt nivå.

Hva gjør et markedsføringsbyrå?

Som et markedsføringsbyrå i Oslo betjener vi ulike kunder innen ett eller flere markedsføringsområder, alt i et forsøk på å hjelpe dem med å nå sine forretningsmål. De fleste av et markedsføringsbyrås funksjoner kan deles inn i seks grunnleggende kategorier:

1. Identifisere markedsføringsmuligheter som stemmer overens med forretningsmålene til kundene.

2. Utvikle markedsføringsstrategier, markedsplan og taktikker.

3. Gjøre medievalg.

4. Gjennomføre og optimalisere markedsføringsaktiviteter.

5. Måle og analysere ytelsen.

6. Rapportere og evaluere.

Og når vi har fullført disse seks stadiene, vi lvi sammen med kundene evaluere og komme med forslag til endringer – for å drive virksomheten din strategisk fremover og oppnå enda bedre resultater.

Hvilke tjenester tilbyr vi som et markedsføringsbyrå i Oslo?

Mange markedsføringsbyråer tilbyr bare noen få markedsføringsspesialiteter. A2N er et fullservice markedsføringsbyrå og tilbyr vi alle tjenester i hele bredden av en moderne markedsføringsplan, som:

 • Strategi
 • Merkevarebygging
 • Konseptutvikling og kreative prosesser
 • Design / Webdesign
 • Digital markedsføring (SEO, Betalt søk, sosiale medier, epostmarkedsføring m.m.)
 • PR
 • Mediekjøp og mediavalg
 • Film / Video
 • Foto
 • Web- og digital utvikling

Kontinuerlig skreddersøm

Som markedsføringsbyrå i Oslo vil kundene ha en hovedkontakt og rådgiver som vil være ansvarlig for alle leveranser – og resultater. De vil ha tilgang til et team av eksperter som vil hjelpe med å nå alle markedsføringsmålene, strategiene og taktikkene de ønsker å oppnå. For i dagens marked kan sjeldent forretningsmålene oppnås med bare én markedsføringstaktikk.

Hos oss har vi ikke ett sett med ferdige tjenester. I stedet skreddersyr vi i forhold til behov for kompetanse og ambisjonsnivå – som jo kan variere fra måned til måned.

Hva er fordelene med et markedsføringsbyrå?

Det kan være mange fordeler med å jobbe med et markedsføringsbyrå i Oslo. Man velger kanskje mellom å ansette en intern markedsfører, å samarbeide med et markedsføringsbyrå, eller en miks av begge. Her er noen viktige punkter om hvorfor et markedsføringsbyrå kan være svært verdifullt:

 • Kundene får tilgang til et komplett team eksperter med ulik markedsføringskompetanse og erfaring.
 • Markedsføringsbyrået kan utfylle og støtte din eksisterende markedsavdeling.
 • Vi lever og puster markedsføring, og er oppdatert på de siste trendene, systemene og programvarene.
 • Vi er skalerbare, slik at vi kan øke eller redusere innsatsen gjennom året avhengig av sesongmessige endringer, nye produktlanseringer osv.
 • Vi bidrar med nye perspektiver og kreative ideer.
 • Vi vet hvordan vi skal måle resultater – og har tid og ressurser til å gjøre det!

Byråpartnerskap er menneskelige relasjoner

Når det kommer til stykket, er ikke partnerskapet mellom en organisasjon og et markedsføringsbyrå forskjellig fra et partnerskap mellom to personer. Bygd på et fundament av tillit og forventningsavklaringer, og opprettholdt av samarbeid og effektiv kommunikasjon. Vi vil som markedsføringsbyrå bruke mye ressurser og tid på å bli godt kjent og skape god kommunikasjon med våre kunder.

Gode menneskelige relasjoner krever tillit, åpen kommunikasjon, felles mål og samarbeid – byråpartnerskap er ikke annerledes.

De siste årene har interne markedsføringsteam følt press på å gjøre mer med mindre

Markedsføringsfaget har endret seg dramatisk de siste 20 årene, som tvinger bedrifter til å revurdere hvilken kompetanse som virkelig trengs og når.

Husker du da markedsførere var generalister? Før overgangen til digitalt, var markedsførere generalister som var gode på alt av “markedsføring”, og enkelt sjonglerte mellom reklame og direktereklame (DM) til PR og events.

I dag er imidlertid mikrospesialisering normen. Med modningen av digital markedsføring har nye verktøy og teknologier kommet til, inkludert markedsføringsautomatisering, banebrytende SEO og annonseringsteknikker, datadrevet analyse og mer. Disse verktøyene er standardiserte, men feltet er komplekst og spesialisert kunnskap trengs for å utnytte og optimalisere ressursene og resultatene.

Som et resultat av overgangen til digital markedsføring har mange byråer, konsulenter og andre tilpasset virksomhetene sine for å støtte spesifikke aspekter innenfor det brede lag av markedsføringsplanen. Vi som markedsføringsbyrå gir våre kunder tilgang til denne svært fokuserte ekspertisen som gir organisasjoner muligheten til å supplere områdene de mangler internt i stedet for å ansette spesialister på heltid. Og spesielt vanskelig kan det for mange kunder være når det er også er knapphet på slik spesialistkompetanse i markedet.

Behovene kan også variere løpende – og krever tett oppfølging og styring. Det en bedrift kan trenge kompetansemessig på et tidspunkt i utviklingen er kanskje ikke det den trenger på et annet, så kompetansebegrensninger kan derfor bli reelle veksthindringer. Dette krever en dyp forståelse av markedsføring og tilgang til de riktige ferdighetene til rett tid. Det er her vi som markedsføringsbyrå kan bidra med verdifulle råd og veiledning.

Moderne markedsføring: Hva det er, hva det ikke er, og hvordan du gjør det

McKinsey er et av verdens ledende konsulentselskap og gjør løpende globale analyser av markedsarbeid.

Moderne markedsføring er evnen til å utnytte virksomhetens fulle kapasitet for å gi den beste opplevelsen for kunden på tvers av alle møtepunkter og kanaler – og dermed drive vekst og kundetilfreshet. I en fersk McKinsey-undersøkelse sa 83 prosent av globale administrerende direktører at de ser på markedsføring som en viktig driver for det meste av eller hele et selskaps vekstagenda.

Å innfri dette løftet krever en helt ny måte å operere på. Markedsavdelinger må endres for hastighet, fleksibilitet, samarbeid og kundefokus. Det handler mindre om å endre markedsføringsfaget – og mer om å transformere hvordan arbeidet gjøres. Basert på McKinsey sine tall, anslår de at å gjøre slike tilpasninger kan utløse minimum 5 til 15 prosent ytterligere vekst og kutte 10 til 30 prosent av markedsføringskostnadene.

Hvordan modernisere markedsføringen?

Etter vår erfaring forstår nå de fleste ledere at markedsføringen må moderniseres, men mange er samtidig mindre sikre på hva dette konkret betyr. Altfor ofte fokuserer man på en liten håndfull kjente initiativer eller evner og blir frustrerte når den lovede verdien ikke kommer.

Moderne markedsføring er komplekst og med mange komponenter. Selv om hver av disse komponentene er kjente, har forskning fra McKinsey vist at ved å se alle komponentene sammenhengende gir ledere en bedre følelse av hvordan de skal spore alle enkeltelementene og avklare hvordan de bør fungere sammen – i ett økosystem. Vi vil som våre kunders markedsføringsbyrå sørge for å gi innspill og råd om hvordan se alle disse komponentene sammen – og se helheten og oppnå de aller beste resultatene.

McKinsey melder at mange selskaper nå har gjort fremskritt mot å utvikle moderne markedsføringsorganisasjoner, så er samtidig mange motløse av mangel på fremgang. De har funnet ut at et av kjerneproblemene er fraværet av å se kompleksiteten i markedsføringsfaget og nødvendige endringer. Uten denne forståelsen for kompleksitet har McKinsey funnet ut at et markedsteam har en tendens til naturlig å jobbe med ting de vet best eller er mest begeistret for, og ignorerer andre elementer. Dette skaper “blind spots” i transformasjonsprosessen som fører til forsinkelser, frustrasjon og til slutt tap av verdier.

Nye A2N i Oslo; Et markedsføringsbyrå med helt unik erfaring og kompetanse på et nivå de aller fleste bedrifter ikke har tilgang til

A2N er allerede et svært erfarent og velrenomert web- og digitalbyrå. Og det siste året har byrået i tillegg tatt steget opp som et topp moderne fullservice markedsføringsbyrå i Oslo.

Anders Krokfoss inn som ny CEO

Anders Krokfoss har tidligere vært styremedlem i A2N og tok for et år siden over som leder CEO. Anders har lang og tung erfaring fra merkevare- og forretningsutvikling innen både nasjonale og internasjonale merkevarer – med en rekke prisvinnende merkevarekonsepter. Blant mye annet har han vært med å rulle ut Microsoft sin skytjeneste Azure i Norge, styremedlem i Markedssjefene AS, direktør for forretningsutvikling i Microsoft, Nordisk sjef for store forretningsområder i Egmont – og Markedsdirektør i Dagsavisen. Anders jobber selv som rådgiver og har ansvaret for flere av våre merkevareprosjekter. Anders har fra både kunde, teknologi og byråsiden fulgt utviklingen i faget tett:

– Jeg har selv vært kunde og markedssjef det meste av min karriere og fulgt utviklingen tett – så jeg vet noe om hvordan det er å være markedssjef.

– Det å være markedssjef i 2023 er både spennende og faglig krevende – men også komplekst. Og spesielt hvis du skal gjøre det meste selv og ikke har en stor markedsavdeling. Det er krevende å holde seg oppdatert faglig på alle fagområder, som digital markedsføring, kreativ utvikling, design, web, annonsering etc. Og i tillegg holde i kampanjeplaner, prosjektplaner, annonsering, interne prosesser etc. Markedssjefer i 2023 ønsker selvsagt å ha full kontroll på markedsstrategi og markedsplanen – og for å oppnå best resultater ønsker de både fleksibel og effektiv spesialkompetanse og ikke minst en god sparringspartner de har tillit til. Vi er partneren til markedssjefen og markedsavdelingen – skreddersyr tilbudet – og jobber tett sammen for å skape de aller beste resultater for våre kunder.

– Vi har nå satt sammen et lag med både noen av bransjens mest erfarne strateger og kreatører sammen med eksperter på web og digital markedsføring, som jobber i tett partnerskap med våre kunder for å oppnå de aller beste resultatene.

FAQ

Hvordan håndterer A2N datasikkerhet og personvern for kundedata i sine markedsføringskampanjer?

A2N legger stor vekt på datasikkerhet og personvern ved å følge strenge retningslinjer og regelverk, inkludert GDPR. Vi implementerer sikre systemer og prosesser for å beskytte kundedata og sørger for at all datahåndtering skjer i samsvar med lovpålagte krav. For mer detaljert informasjon om spesifikke tiltak, anbefales det å kontakte A2N direkte.

Hva er de spesifikke kvalifikasjonene og erfaringene til teammedlemmene som jobber med digitale markedsføringsprosjekter?

Teamet hos A2N består av erfarne fagpersoner med bred kompetanse innen digital markedsføring. Spesialister innen SEO, betalt søk, innholdsproduksjon og sosiale medier.

Hvordan vurderer og justerer A2N sine markedsføringsstrategier over tid for å sikre kontinuerlig suksess for sine kunder?

A2N bruker en data-drevet tilnærming for å kontinuerlig overvåke og evaluere markedsføringskampanjer. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy sporer vi nøkkelindikatorer og justerer strategier basert på resultatene. Dette sikrer at kampanjene forblir effektive og tilpasset endringer i markedet og kundens behov. For en mer detaljert forståelse av vår prosess, kan det være nyttig å diskutere dette med oss.

Vi jobber for din synlighet. La oss hjelpe deg med markedsføringen.
Send henvendelse