Jo Simen Skog

Jo Simen Skog

Jobbe med oss?

Send henvendelse

Hvis den kreative ideen har potensial til å skape motivasjon og evne til å reflektere hos mottakerne, er absolutt innholdsmarkedsføring et verktøy man bør vurdere

Lars E. Olsen, professor i markedsføring.

Som Olsen skriver, innholdet skal gjøre noe med deg.

Innholdsmarkedsføring / content marketing er begreper de fleste av oss kjenner til nå. Med økt forståelse rundt viktigheten av god organisk synlighet har også godt innhold kommet på dagsorden. For å nå ut blir det stadig mer avgjørende å ha godt og relevant innhold. Skal man lykkes med digitalmarkedsføring i dag, starter det meste med godt innhold.

Vi brenner for å engasjere og informere målgruppen din på nett, med fokus på å skape sterke resultater for bedriften din. Gode tekster tilfører verdi, men måten innholdet formidles på, og hvor det kommuniseres vil være avgjørende for om du evner å bygge nære kunderelasjoner.

For at din bedrift skal skille seg ut i mengden, er innhold som engasjerer og overbeviser målgruppen din avgjørende. Vi som byrå kan være en god støttespiller både når det kommer til å velge rett innhold og fornuftige prioriteringer.

Innholdet skal både treffe brukerne og søkemotoren.

Innhold må først og fremst skrives for brukerne og være tilpasset det de søker etter, deretter optimaliseres for søkemotorene. Vi må tenke på begge samtidig. Om man kun skriver for søkemotorer, vil ikke språket engasjere.

Om man ikke tenker på søkemotorer, kan man fort skrive seg litt bort og bruke begreper som ikke brukes noe særlig blant målgruppen. Først og fremst skriver vi for brukeren, men har søkemotorer i tankene og bruker analyseverktøy aktivt for å sikre merverdi for tekstene. Og en ting er likt for begge, innholdet må oppleves relevant. Er det ikke relevant, forsvinner brukerne raskt. Samtidig må innholdet være såpass unikt at det fanger brukeren i løpet av noen få sekunder.

Innhold er både det viktigste og det vanskeligste arbeidet med søkemotoroptimalisering ‍

Vurder blogg for nettsiden din

Å ha en blogg, er veldig smart for SEO. Du vil få økt trafikk til nettsiden og du får flere muligheter til å rangere for flere søkeord gjennom innholdet du velger å dele gjennom bloggen.

Ja, blogging tar tid, men om du skaper relevant innhold på en smart måte, vil du raskt oppleve at det er verd strevet. God og rimelig trafikk, er sjelden feil. En bra blogg vil skape nettopp dette for deg.

Bedrifter med blogg får betydelig flere leads enn andre bedrifter. I følge Hubspot er dette tallet på hele 67%.

Ved å implementere en blogg på nettstedet og i markedsstrategien din, styrkes merkevaren din på flere måter.

Prosessen

En god prosess, skaper resultater 

Når vi skal skape innhold sammen med deg, må vi vite hvem vi skal snakke til og hva vi skal si. Dette er viktig å ha på plass tidlig i prosessen. Vi anbefaler alltid å tilpasse innholdet mot den kanalen du skal benytte, da kan vi også nå målgrupper ut fra hvilke kanaler som benyttes.

Konkurransen i søkemotorene er høy og brukernes oppmerksomhetspenn er kort, derfor må søkemotorene og brukerne oppfatte innholdet som relevant. Det må være unikt og fange brukeren etter kun få sekunder, hvis ikke vil brukerne klikke seg videre og rette oppmerksomheten mot noe annet.

Det bør dermed defineres et søkeord eller søkefrase opp mot innholdet som man ønsker å posisjonere seg sterkt for. Ved å gjøre dette og optimalisere innholdet basert på søkeordet, så vil innholdet ditt frembringe organisk trafikk fra søkemotorene.

Innholdsproduksjon skal bygge lønnsomme kunderelasjoner og lojalitet. Vi fokuserer på troverdig innhold som spiller på følelser. Målet er å skape relasjon til målgruppen, og mindre fokus på å pushe og selge produkter. Det handler om å produsere innhold som brukerne selv ønsker å oppsøke fordi det er relevant for deres interesser og behov.

Mer om hvordan skape organisk synlighet på nettsiden

Vi jobber for din synlighet. La oss hjelpe deg med markedsføringen.
Send henvendelse