test image alt

Anders Krokfoss

Jobbe med oss?

Send henvendelse

Jeg har ledet en mengde konseptutviklings- og merkevareprosjekter opp gjennom årene, og har jobbet med strategi, markedsføring, merkevarebygging og konseptutvikling som kunde, fra byråsiden, på forbrukermarkedet (B2C) og bedriftsmarkedet (B2B). For små oppstartbedrifter, industribedrifter og store internasjonale merkevarer. I “alle” tenkelige bransjer.

Gjennom disse 25 årene har det skjedd en voldsom teknologisk utvikling. Og den kanskje aller største endringen mener mange kommer nå med AI.

Men noe endrer seg aldri

Selv om teknologien har endret seg voldsomt og vil fortsette å gjøre det fremover, er det fortsatt helt ekte mennesker vi skal kommunisere med. Enten som beslutningstakere som bedriftskunder eller som privatpersoner som forbrukere, er vi alle mennesker. Kan faktisk være lett å glemme i jungelen av alle de mulige kanalene og taktikkene. Derfor gjelder de samme enkle grunnprinsippene som før: kommunikasjonen må fremstå som ekte og reflektere virksomheten eller produktet slik det faktisk er eller aspirerer til å være. Den må treffe både hjertet og hjernen, og det må være en tydelig historiefortelling og rød tråd. Mitt tips er at vi forbrukere vil bli enda mer sensitive for det ekte og autentiske. Som jo også kan være en stor mulighet for å skille seg positivt ut for de som anerkjenner dette.

Mennesker er mer informerte og kritiske enn noen gang før. De forventer at merkevarer skal være genuine og ærlige i sin kommunikasjon. Derfor er det avgjørende å sikre at alle aspekter av markedsføringen reflekterer merkevarens ekte kjerneverdier.

Merkevaren må kommunisere verdier som er ekte og som fremstår autentisk og oppriktig - ellers blir det fort såkalt "finnepå-reklame"

Anders Krokfoss, CEO/Partner og rådgiver

Hvordan vi som byrå kan bidra

Det er ingen andre enn bedriften selv og de som jobber der som vet hvem de er og ønsker å fremstå. Det er en klassisk felle at byråene selv “vet” hvem kunden “egentlig” er. Og lager kommunikasjon som underbygger hvem byrådet mener kunden burde vært… Min erfaring er at det ikke finnes noen annen måte for oss som byrå å finne det som er ekte – enn å faktisk bli godt kjent med virksomheten og de som jobber der. Stille spørsmål, være nysgjerrige og åpne. Uformelt og nært.

Vi vil også gjøre en grundig analyse av kundens merkevare, historie, visjoner og kjerneverdier.

Konsistens

Autentisitet handler også om å være konsistent over tid. Konsistens er nøkkelen til å bygge og opprettholde tillit hos forbrukerne. Det ekte holder over tid. Ifølge en studie fra Harvard Business Review, skaper merkevarer som er konsekvente i kommunikasjonen og det de gjør sterkere emosjonelle bånd med sine kunder. Hvis en merkevare oppfattes som vinglete eller inkonsekvent, så kan dette skape forvirring og mistillit blant kundene. Derfor forsøker vi sørge for at alle berøringspunkter, fra nettsider til kundeservice, reflekterer den samme genuine stemmen. Vi monitorerer kontinuerlig resultatene av våre tiltak, og justerer strategien etter behov for å sikre at  verdiene alltid skinner gjennom.

Se noen av våre markedsførings- og merkevareprosjekter i 2023

Ønsker du å jobbe med oss?

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.

H4 Mellomtittel

Spørsmålet vi stiller her er; hvordan vi skal få flere henvendelser/ konverteringer fra nettsiden. Men før vi går rett på listen over konkrete tiltak for å øke konverteringene er det smart å spole litt tilbake. For vi kan jo gjøre alt rett teknisk, funksjonelt og strukturmessig. Men treffer vi målgruppen? Hvordan kommuniserer vi og har vi en tone of voice som skaper tillitt og oppmerksomhet? Sørger vi for at selskapet skinner slik det fortjener?

Når vi er trygge på at vi har en tone of voice som treffer, så kan vi se mer på tiltak for å øke konverteringene på nettsiden.

Link button