A2N | Medarbeidere

MEDARBEIDERE

Hannah Navin

Performance specialist SEO
I permisjon

Seniorutvikler & leder
ASP, Visual Studio, ASP.Net , XML, Ajax, JavaScript, VB Script, Share Point

Seniorutvilker / teamleder
MVC, WEB API, WCF, Angular JS, JQuery, JSON, Entity Framework, Twitter Bootstrap, Visual Studio, ASP.Net , XML, Ajax, JavaScript, VB Script, Share Point

Seniorutvikler
Visual Studio, ASP.Net, XML, Ajax, JavaScript, Jquery, JSON, Linq, MVC

Seniorutvikler
Visual Studio, ASP.Net, XML, Ajax, JavaScript, Jquery, JSON, Linq, MVC

Testansvarlig
Black box Testing, White Box Testing, Security Testing

Utvikler WordPress
PHP, WordPress, Ajax, JavaScript, Jquery, JSON, Less CSS Framework, Twitter Bootstrap

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
en del aven del av