Ansatte fra A2N i arbeid

De mest minneverdige og effektive konseptene er de som gjenspeiler virksomhetens eller merkevarens ekte identitet – ikke et resultat av hva vi som byrå tror de bør være. En slags hyllest av hva de faktisk er. Og når denne tilnærmingen følges, er resultatet ikke bare et konsept som treffer, men som også varer, inspirerer og gir retning.

Det er en kunst å forstå kundens behov, ambisjoner, og ikke minst – kundens kunders behov. Hver beslutning, hver strategi, hvert konsept som utvikles hos A2N, stammer fra et fundament av solid informasjon. Dette gjelder enten oppgaven er å utvikle en ny nettside, en helhetlig merkevareplattform, en kommunikasjonsstrategi eller en effektiv og treffende kampanje.

Autentisk og ekte

Det er det autentiske og ekte som vil ha størst gjennomslagskraft. En markedsføringskampanje kan være morsom, et nettsted kan være teknologisk avansert, og et merkebudskap kan være estetisk tiltalende – men uten et fundament av ekte substans vil de ikke skape langvarig resonans hos mottakerne.

Vi lever i en tid der forbrukerne har blitt eksperter på å identifisere og avvise det som føles konstruert og uoppriktig. Derfor er det nå mer enn noen gang viktig å være autentiske og transparente. Og dette starter med konseptutvikling som anerkjenner virkeligheten og hvem merkevaren virkelig er og hva den står for.

Også for industrien og B2B

Innen B2B er det en stor mulighet å fremstå som ekte og autentisk. Selv om beslutninger ofte tas basert på rasjonelle og tekniske kriterier, er det mennesker som tar disse beslutningene. Ved å snakke til ekte mennesker og vise autentisitet, bygger man tillit og relasjoner som er essensielle for langsiktig verdiskaping. Autentisk markedsføring skiller seg ut i et overfylt marked og skaper en sterkere forbindelse med kundene, noe som kan være like viktig som tekniske fordeler.

Minneverdige konsepter

En rød tråd

Et kreativt konsept fungerer som grunnlaget for all markedsførings- og kommunikasjonsstrategi. Et kreativt konsept er den utøvende delen av en virksomhet sin merkevarestrategi.

Det kreative konseptet kan uttrykkes gjennom kampanjer, nettsiden, innhold, visuell identitet og andre merkevareaktiviteter som sammen bygger en tydelig og tiltalende merkevarehistorie.

Dette skjer gjennom samtaler og tett dialog, undersøkelser og en grundig analyse av virksomhetens historie og ambisjoner. For å formidle deres historie, må vi først forstå den. Vi som byrå anerkjenner at vi ikke er eksperter på våre kunders identitet. Våre kunder er de sanne eierne av sin egen merkevare. Vår jobb er å formidle den.  Finne den klare, tydelige og autentiske essensen og formidle den på en måte som engasjerer og gir gjenklang hos målgruppen.

Konseptutviklingsprosessen

Kreativ konseptutvikling er et vesentlig ledd i utformingen av en merkevare. Denne prosessen kan utfoldes i alt fra de mest enkle til de mest komplekse rammeverk, avhengig av målene og ambisjonene til merkevaren det gjelder.

På det enkleste nivået kan konseptutviklingen innebære å finne den ene, kraftfulle ideen som kan kommuniseres klart og umiddelbart. Dette kan være spesielt effektivt for små bedrifter eller startups som ønsker å markere seg raskt på markedet med et sterkt, fokusert budskap.

På den annen side kan en mer kompleks konseptutvikling omfatte en grundig utvikling av en merkevareverden – med detaljerte historier, karakterer, visuell identitet og en flerkanals kommunikasjonsstrategi. Dette er ofte valget for større, etablerte selskaper som ønsker å fordype forbindelsen med sitt publikum eller relansere merkevaren sin med en ny og forbedret identitet.

I begge tilfeller er kjernen i konseptutviklingen å formidle merkevarens essens: dens personlighet, verdier og det unike tilbudet. Det kreative konseptet må resonere med målgruppen og forsterke merkevarens posisjon i markedet. Det må være gjennomtenkt for å skape emosjonelle bånd og støtte bedriftens overordnede mål og strategier.

Enten det er enkelt eller komplekst, er kreativ konseptutvikling aldri isolert; det er en integrert del av en helhetlig merkevarebyggingsprosess. Det er en iterativ prosess som omfatter markedsundersøkelser, brukerinnsikt, kreativ brainstorming, prototyping og testing – alt sammen med mål om å skape en helhetlig opplevelse som kan leve og vokse over tid.

Vi er partneren til markedssjefen og markedsavdelingen - skreddersyr – og jobber nært og tett sammen for å skape de aller beste resultater for våre kunder.

Anders Krokfoss, CEO og partner i A2N

Ønsker du å jobbe med oss?

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.