test image alt

Anders Krokfoss

Jobbe med oss?

Send henvendelse
På filmsett når A2N lagde merkevarefilm for Janus

Jeg har siden begynnelsen på 2000-tallet ledet mange konseptutviklings- og merkevareprosjekter på forbrukermarkedet (B2C) og bedriftsmarkedet (B2B) og industrien. Min erfaring bekrefter forskningen: Merkevarebygging er faktisk minst like viktig i bedriftsmarkedet som i forbrukermarkedet. Men dessverre blir merkevarebygging ofte ikke tatt på alvor i bedriftsmarkedet, hvor fokuset ofte er på produktspesifikasjoner, tekniske data og pris. Mange bedrifter undervurderer kraften i å knytte emosjonelle bånd og hvordan det kan skape konkurransefordeler og differensiering.

Ifølge en studie fra McKinsey kan en sterk B2B-merkevare øke en bedrifts marginer med opptil 20% . I tillegg viser forskning fra Harvard Business Review at selskaper med sterke merkevarer ofte opplever raskere vekst og høyere verdsettelse på virksomheten. En rapport fra Deloitte fremhever også at merkevareverdi kan spille en helt avgjørende rolle i kjøpsbeslutninger i B2B-markedet, noe som ofte blir oversett i sammenligning med kortsiktige salgsmål.

Ifølge en studie fra Stackla, hevder 86% av forbrukerne at såkalt autentisitet er viktig når de bestemmer hvilke merkevarer de liker og støtter, og dette gjelder i aller høyeste grad også for B2B-kunder .

Ifølge en studie publisert i Harvard Business Review, opplever faktisk B2B-kunder sterkere emosjonelle bånd til sine leverandører enn forbrukere gjør til sine merkevarer.

Anders Krokfoss, CEO/Partner & rådgiver

B2B merkevarebygging

I bedriftsmarkeder er relasjoner og tillit helt essensielt. Forskning viser at B2B-kunder legger stor vekt på tillit og pålitelighet når de velger leverandører. Emosjoner spiller derfor også en viktig rolle i B2B-markedsføring. Ifølge en studie publisert i Harvard Business Review, rapporterer faktisk B2B-kunder sterkere emosjonelle bånd til sine leverandører enn forbrukere gjør til merkevarer.

B2B-salgsprosessen er vanligvis lengre og mer kompleks enn B2C. Den involverer flere beslutningstakere og krever en mer detaljert og teknisk tilnærming til markedsføring. Ifølge en studie publisert i “Industrial Marketing Management”, vil en sterk B2B-merkevare ha høyere kundelojalitet og kunder med høyere betalingsvillighet.

B2C merkevarebygging

På forbrukermarkeder handler det i stor grad om å appellere til følelser og opplevelser. B2C-merkevarebygging fokuserer ofte på å skape en emosjonell tilknytning til merkevaren gjennom historiefortelling, visuelle elementer og opplevelsesbaserte kampanjer. Dette kan inkludere bruk av sosiale medier, influencer-markedsføring og interaktive digitale kampanjer.

Forbrukere tar ofte raske og intuitive beslutninger basert på følelser og umiddelbare behov. Derfor er synlighet og tilgjengelighet ofte helt avgjørende.

Økt kompleksitet og spesialisering

I dag er markedsføringsfaget blitt svært komplekst. Som markedssjef må man beherske mange ulike kanaler og disipliner, inkludert SEO, innholdsmarkedsføring, dataanalyse og sosiale medier – i tillegg til å ha strategisk forståelse og beherske markedsføringsledelse. Hver spesialist er i dag ofte ekspert på sitt felt, og denne spesialiseringen har gjort det mulig å skape mer sofistikerte og målrettede kampanjer. Det krever imidlertid nøye koordinering og styring for å bygge en sammenhengende og helhetlig merkevare og en slagkraftig langsiktig markedsplan.

Visuell merkevareprofil i B2B

I B2B-markeder er det viktig at den visuelle merkevareprofilen signaliserer profesjonalitet og troverdighet. Dette kan inkludere et rent og moderne design, samt bruk av farger og typografi som formidler pålitelighet og inngir til tillit. Konsistens i den visuelle profilen er kritisk for å bygge en sterk merkevare. Og autentisitet betyr i praksis å fremheve tydelige og ekte verdier og kommunikasjon over tid.

Visuell merkevareprofil i B2C

I B2C-markeder skal den visuelle merkevareprofilen appellere til følelser og skape en umiddelbar tilknytning til forbrukeren. Dette kan innebære bruk av sterke farger, dynamiske bilder og kreativt design. En sterk visuell profil bidrar til høy merkevaregjenkjennelse .

Viktige kanaler for merkevarebygging

B2B kanaler:

  • LinkedIn: En av de viktigste plattformene for B2B-markedsføring. LinkedIn gir muligheter for nettverksbygging, deling av faglig innhold og direkte kommunikasjon med beslutningstakere .
  • Innholdsmarkedsføring: Bruk av casepresentasjoner, e-bøker, webinarer og fagartikler for å utdanne potensielle kunder .
  • E-postmarkedsføring: Effektivt for å nå ut til beslutningstakere med tilpassede budskap og oppdateringer om produkter og tjenester .
  • SEO (søkemotoroptimalisering): SEO og produksjon av relevant kvalitetsinnhold er viktig for bedriftsmarkedet fordi det øker synligheten i søkemotorer, tiltrekker kvalifisert trafikk, og styrker bedriftens autoritet og troverdighet blant potensielle kunder.

B2C kanaler:

  • Massekommunikasjon i tradisjonelle kanaler: TV, Radio, print annonsering, utendørs, event etc.
  • Sosiale Medier: Plattformer som Facebook, Instagram og TikTok er avgjørende for å engasjere forbrukere gjennom visuelt innhold og interaktive kampanjer .
  • Influencer-Markedsføring: Bruk av influencere for å nå ut til målgrupper på en autentisk måte og bygge merkevaregjenkjennelse .
  • Digitale Annonser: Bruk av Google Ads, Facebook Ads og andre digitale reklameverktøy for å målrette spesifikke segmenter av forbrukermarkedet.
  • SEO (søkemotoroptimalisering): SEO og produksjon av innhold med høy kvalitet er viktig for forbrukermarkedet fordi det hjelper bedrifter å nå ut til potensielle kunder, øker nettsidetrafikken, og forbedrer synligheten i søkemotorresultater, noe som kan føre til økt salg og kundelojalitet.

 

Viktigheten av kvalitetsinnhold

Organisk vekst på Google og i søkemotorer betyr økt synlighet og trafikk fra naturlige søkeresultater uten betalt annonsering, såkalt SEO (søkemotoroptimalisering). Dette er viktig for de aller fleste bedrifter både på forbruker- og bedriftsmarkedet.

Google premierer kvalitetsinnhold som er relevant, originalt, og gir verdi til brukerne, noe som resulterer i bedre rangeringer. Dette oppnås ved bruk av avanserte algoritmer som RankBrain og BERT, som evaluerer innholdets kvalitet og relevans (Moz, 2020). Høy kvalitet på tekst, bilder og videoer er helt avgjørende for alle typer virksomheter for å bygge troverdighet og engasjement, noe som fører til høyere rangeringer og langsiktig økning i relevant trafikk til nettstedet.

Men noe endrer seg aldri

Selv om teknologien har endret seg voldsomt og vil fortsette å gjøre det fremover, er det fortsatt helt ekte mennesker vi skal kommunisere med. Enten som beslutningstakere som bedriftskunder eller som privatpersoner som forbrukere, så er vi alle mennesker. Kan faktisk være lett å glemme i jungelen av alle de mulige kanalene og taktikkene. Les mer om dette her.

Se noen av våre markedsførings- og merkevareprosjekter i 2023

Ønsker du å jobbe med oss?

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.